2020-09-02 15:44:55

Epidemiološke mjere, upute, plan rada, organizacija

Pripreme za organizaciju rada u školskoj godini 2020./21. godini

                                                  u OŠ Tar - Vabriga

Uvažavajući Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. na sjednici Učiteljskog vijeća dogovorene su osnovne smjernice kako bi se postigao optimalan odgojno-obrazovni učinak na učenike koje uvažavaju ekonomsku racionalnost o i poštivanje epidemioloških mjera:
Osnovna smjernica iz koje proizlazi većina daljnjih postupanja  je da se osiguraju najadekvatniji  mogući uvjeti za nastavak rada OŠ Tar – Vabriga  u jednoj smjeni  na tri lokacije- Tar, Vabriga i bivša zgrada dječjeg vrtića „Radost“ za 3.a i 3.b razred i produženi boravak popodne kao najbolji oblik rada škole prema 1. modelu. U iznimno teškim situacijama nije isključeno  i  kombinacija nastave u školi i on-line nastavu, te samo on - line nastava u specifičnim slučajevima.

 

S ciljem ostvarivanje rada u jednoj smjeni bilo je  potrebno  pripremiti:

 

 • Tehničke i prostorne pretpostavke za epidemiološki siguran odgojno-obrazovni proces

 • Ekipirati ljudski potencijal-učitelje i AT osoblje

 • Izvršiti edukaciju svih dionika odgojno-obrazovnog procesa- učenici, roditelji, djelatnici škole

 • Pripremiti školske dokumente (GPiP, Protokol,…) kao osnovu za provođenje eventualno izmijenjenog sustava rada škole ( UV, VR, ŠO, Upravni odjel za sport i tehničku kulturu)

   

TEHNIČKE I PROSTORNE  PRETPOSTAVKE

Polazeći od činjenice da u školi imamo 16 odjela u u 2 školske zgrade -Tar i Vabriga  s ukupno 15 učionica (4 Vabriga +11 u Taru) učionicama, te proizlazi da u školi nedostaje 1 učionica kako bi svaki odjel bio u svojoj učionici zbog epidem. sigurnosti  i da se osigura razmak od 1.5 m ili 2m :

 • u prostorijama nekadašnjeg vrtića „Radost“ u Taru koji se ne koristi a opremljen je po pedag. standardu, osposobljavaju se 2 učionice i veliki park sa dječjim rekvizitima koje će služiti za nastavu produženog boravka ( sa idejom stvaranja „balona“ za izbjegavanje miješanja djece iz različitih odjela-pleksiglasne pregrade), a sve u dogovoru s Općinom koja će financirati sve što treba za osnovno osposobljavanje prostora koji je već u izvrsnom stanju (sanitarni čvor, klimatiz. uredjaje za grijanje i hlađenje i sl.)

   

 •  2 grupe  od 12,30 – 16,30 ..– u prostorijama navedenog vrtića :  1. grupa: 1.a – 1.b odvojene pregradom od pleksiglasa , 2.grupa: 2.a-2.b takodjer odvojene pregradom od pleksiglasa i dvije učiteljice..

   

   

  ORGANIZACIJA RADA

  • Rad u jednoj smjeni, nema podjela u grupe osim kod organiziranja rada u nastavi produženog boravka i komb. nastave redovnog str.jez. (engleski) po 2 ili 3 odjela u tzv.balonima (ograđenim prostorno odjel od odjela, svi sudionici nose zaštitne maske)

  • učenika - zaštitne maske u autobusu, predhodna dezinfekcija, što veća distanca, osiguran dodatni autobus za djecu na relaciji: N.Vas-Gedići-Perci- Tar;  nastave - vremenske razlike ( 7,40  – 8,05) u razmacima po 5 min.

   Osposobljena 2 ulaza i u Taru i u Vabrigi, i 1 u Vrtiću

  • Ukinuto školsko zvono, fleksibilni raspored  i duljina odmora- naknadno ( odmori na hodniku zabranjeni; ili u učionicama ili šk. dvorište)

  •  svaki drugi tjedan- blok sat - povezivanje npr. EJ i GK ili SR sa GK i sl.

   Marenda u 3 turnusa u Taru, u Vabrigi 2 turnusa, sa dezinf. izmedju smjena, dezinf. učionice za informatiku nakon izmjena odjela….(takodjer i u slučaju nastave u sportskoj dvorani kada je loše vrijeme)..

  • Učenici 4. razreda jedu u učionicama

  • Odmori - RN i PN neće imati u isto vrijeme odmore ( u pravilu učenici idu na šk. dvorište na velikom odmoru)

  • Djelatnici i učenici 5. - 8. r. - maske - ovisno o situaciji ( ako je veća fiz. distanca onda ne)

  • Učenici - maske obavezne u PN, a učenici RN  ne trebaju maske

   • Prijevoz - maske u autobusu, dezinfekcija ruku prije ulaza, distancau razl. vrijeme s maskama PN

   • nastava u istoj učionici za 1 odjel, provjetravanje, dezinf. ruku, maske po potrebi, učenici osjetlj. zdravlja i kron. bolesnici sami u klupi, dezinf. učionice informatike nakon odjela koji se izmjenjuju…(kvake, rukohvati, miševi, tipkovnice  i  sl.)

  •  dezinfekcija i pranje ruku (što češće)

  • u svakoj učionici dezinfekcijsko sredstvo

  • pranje ruku prije marende

  • Roditelji i odrasli  - zabranjen ulazak u školu, u slučaju potreba - obvezne maske (i učitelj i roditelj) i dogovori za termin razgovora

  • U uredima ravnateljice, tajnice, pedagoginje i knjižnici postaviti će se pleksiglasni pultovi zbog velikog protoka ljudi u uredima uz obveznu masku

  •  Mjerenje temperature  i vođenje evidencije osoba i temp. za strane osobe

  • učenici - roditelji kod kuće (voditi evidenciju)

  • djelatnici i dr. stranke u školi beskontaktnim mjeračima temperature (tablice evidencije)

  • plakate i obavijesti o važnosti pridržavanja mjera i postaviti ih na vidljiva mjesta i web- str. Škole epidemiološke upute HZJZ- Protokol i Epid. mjere staviti na web - škole
  • pripremiti  se za nastavu po modelu „blok - sati” – GIK-ovi, te  se za model virtualne nastave u slučaju potreba rada od kuće (bolesti, kombinirani odjeli, posebni uvjeti…)

  EVALUACIJA  

  • Sve navedene pripreme za nadolazeću Šk. god. su u tijeku, uz veliku potporu i razumijevanje svih dionika

    

    

   Važna napomena!

   Sve gore navedeno  može se i mijenjati zbog potreba praćenja epidemiološke situacije i prilagodbe novonastalim uvjetima, te molim za razumijevanje i suradnju roditelja!

   Molim roditelje da prate obavijesti na web stranici škole svakodnevno. Još temeljitije Epidemiološke mjere i Provedbeni plan biti će objavljeni krajem tjedna!

    

                                                                                               Ravnateljica škole: Andrea Baksa, prof.

    

    

    


Osnovna škola Tar