preskoči na sadržaj

Osnovna škola Tar -Vabriga

Login
E-DNEVNIK

Školski list Lanterna

 

 

 

Školsko zvono

Raspored informacija

Vremenik

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja
 

Tražilica
Oglasna ploča
Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Anketa
Predstavljaju li maske ono što mi uistinu jesmo?Arhiva dokumenata
 

IDEMO U SREDNJU!

UPISI.HR

 

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.pdf

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o savjetovanju s javnošću_Pravilnik o načinu  i postupku zapošljavanja


1. STATUT

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj  76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH,152/14, 7/17 i 68/18) Školski odbor OSNOVNE ŠKOLE TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE- ABREGA na sjednici održanoj dana 7. listopada 2020. godine uz prethodnu suglasnost Skupštine Istarske županije KLASA: 012-03/19-01/10 URBROJ: 2163/1-01/4-19-03 od 18. veljače 2019., na prijedlog ravnatelja donio je potpuni tekst Statuta.

                             Potpuni tekst Statuta obuhvaća:

     1.  Statut Osnovne škole Tar-Vabriga  (KLASA: 012-03/19-01/01, UR.BROJ: 2167-23-01-19-03) usvojen na sjednici Školskog odbora  1.  travnja  2019. godine

  1. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga (KLASA: 012-03/20-01/01, UR.BROJ: 2167-23-01-20-03) usvojenoj na sjednici Školskog odbora 25. lipnja 2020. godine.

Potpuni tekst STATUTA OSNOVNE ŠKOLE TAR-VABRIGA

 


2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.


3. a)   KUĆNI RED

Na temelju članka 58. i članka  118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te članka 181. Statuta OŠ Tar-Vabriga,  Školski odbor nakon provedene rasprave na Učiteljskom  vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, a na prijedlog ravnatelja  na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine, donio je

Kućni red

3.b)   ETIČKI  KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO – OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 58. i članka  118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.) te članka 181.Statuta OŠ Tar-Vabriga,  Školski odbor nakon provedene rasprave na Učiteljskom  vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, a na prijedlog ravnatelja  na sjednici održanoj 26. veljače 2015.  godine, donio je

ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI OŠ TAR-VABRIGA

 


4. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Temeljem članka 118.stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12 , 126/12-Pročišćeni tekst , 94/13.,152/14.i 7./2017.) članka 58. Statuta OSNOVNE ŠKOLE TAR-VABRIGA a sukladno članku 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Školski odbor na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2017. donio je

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


5. POSLOVNIK O RADU KOLEGIJALNIH TIJELA

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te  na temelju  članaka 58.i 182. Statuta OSNOVNE ŠKOLE TAR-VABRIGA (u daljem tekstu: Škola) Školski odbor na sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine na prijedlog ravnateljice donio je

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela


6. PRAVILNIK O VIDEO NADZORU

Školski odbor OSNOVNE ŠKOLE TAR-VABRIGA na sjednici održanoj dana 12. travnja 2018. donio je:

PRAVILNIK O VIDEO NADZORU


7. PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Na temelju članka 3. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 58. Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga, Školski odbor je na  sjednici održanoj dana 23. svibnja 2018. godine  donio

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

 

POLITIKA PRIVATNOSTI OSNOVNE ŠKOLE TAR-VABRIGA

 


8. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 68/18) i članka 61.  Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga  Školski odbor Osnovne škole Tar-Vabriga na sjednici održanoj dana 24. rujna 2021. godine donosi

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

 


9. PRAVILNIK O RADU

Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14 i 127/17) te članka 61. Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom s ovlastima  Radničkog vijeća, Školski odbor Osnovne škole Tar-Vabriga je na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2019. godine donio

PRAVILNIK O RADU

 


10. PRAVILNIK O SIGURNOJ I ODGOVORNOJ UPOTREBI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 61. Statuta Osnovne škole  Tar – Vabriga Školski odbor na sjednici održanoj 26. veljače 2020.  godine donosi Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi IKT


11.  PRAVILNIK O STJECANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Na temelju članka 61. Statuta Osnovne škole Tar – Vabriga, Tar, a u svezi odredaba Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/2018), odredaba članka 19. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih  prihoda osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i vanjskih sveučilišta čiji je osnivač Istarska županija KLASA: 400-08/21-01/09, URBROJ: 2163/1-02/1-21-02 od 11. studenog 2021. godine. na prijedlog ravnateljice Školski odbor na sjednici održanoj dana 10. svibnja  2022. godine donosi:

Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda


12. PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

Na temelju članka 35. stavaka 1. i 2.  Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda  (Narodne novine  broj 45/17, 114/18), članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti u  školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda  za zdravlje ( Narodne novine broj  176/03) te članka 61.  Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga (u daljnjem tekstu: Škola) Školski odbor  na  sjednici održanoj dana  7. listopada 2020. godine  donio je:

PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE


13. PLAN  KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI TAR-VABRIGA

Na temelju članka 25. stavaka 1. i 2. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/21) te članka 2. stavaka 1. i 2.  i članka 14. stavka 1. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (Narodne novine broj 132/21)  i članka 76. Statuta ravnateljica Osnovne škole Tar-Vabriga dana 31. prosinca 2021. donosi:

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI TAR-VABRIGA

 


PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

 

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2021. godinu


FINANCIJE

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu

Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2022. godinu

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2021. godinu

1.Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021.godinu

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

POSEBAN DIO IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu i projekcije

 

Financijska izvješća za 2021.godinu

Financijska izvješća za 2021. godinu

Bilješke uz financijska izvješća

Referentna stranica

Potvrda Fine

 

Financijska izvješća za 2020. godinu

Financijska izvješća za 2020. godinu

Bilješke uz financijska izvješća

Referentna stranica

Tablice uz bilancu

Potvrda Fine

Financijska izvješće za 2019. godinu

Financijska izvješća za 2019. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj

Potvrda FINE

Referentna stranica

 


 

Priloženi dokumenti:
Sprjecavanje sukoba interesa.pdf
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.pdf
Zahtjev za pristup informacijama - Obrazac 2.doc
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Obrazac 3.doc
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Obrazac 4.doc
Procedura ugovornih obveza.PDF
Procedura izdavanja narudzbenica.pdf
Godisnje izvjesce.pdf
PLAN POSTUPANJA U SLUCAJU NASILJA U SKOLI 09-2014.pdf
Plan nabave za 2016..pdf
Plan nabave za 2015. pdf.pdf
1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu.pdf
2. Izmjene i dopune za 2016. godinu.pdf
1. IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA ZA 2016.pdf
Financijski plan za 2016. i projekcija za 2017. i 2018..pdf
Obrazlozenje financijskog plana za 2016. godinu.pdf
Financijski plan 2015.pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2015.pdf
Financijski izvjestaj za 2015..PDF
Financijski izvjestaj za 2014.pdf
OS TAR, STATUT 2015.pdf
Izmjene i dopune Statuta 03 2016.pdf
STATUT-POTPUNI TEKST 2016.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA SK.GOD. 2015.-2016. web objava.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf
PLAN 2017 I PROJEKCIJE ZA 2018 I 2019.pdf
1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.pdf
2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.pdf
plan nabave 2017.pdf
biljeske 31.12.2017..xlsx
biljeske uz Financijske izvjestaje 2017.PDF
Financijski izvjestaj 01.01 do 31.12.2017.xls
Rpt PlanNabave 2018..xlsx
Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020. godinu.pdf
1 Izmjene i dopune plana za 2018. godinu.pdf
Izvjestaj OS Tar - Vabriga 31.12.2018..xls
Obrazlozenje 2 Izmjena i dopuna plana za 2018 godine.pdf
2 izmjene i dopune plana za 2018.pdf
Biljeske OS Tar -Vabriga 31.12.2018..PDF
REGISTAR UGOVORA ZA 2019..xlsx
Financijski plan za 2019 godinu i projekcije za 2020 i 2021.pdf
Obrazlozenje Financijskog plana za 2019. godinu.pdf
Plan nabave za 2019. god..xlsx
1 izmjene i dopune plana za 2019 godinu.xlsx
Rpt PlanNabave 2019. 1. izmjene.xlsx
2 izmjene i dopune plana.xls
Financijski plan za 2020. i projekcije.xlsx
Obrazlozenje financijskog plana za 2020 godinu i projekcije.docx
Rpt PlanNabave za 2020..xlsx
Godisnji plan i program za skolsku godinu 2020 2021 za objavu.pdf
Financijski plan za 2021 godinu i projekcije za 2022 i 2023 godinu.xls
Obrazlozenje plana 2021 i projekcija.docx
Odluka financijski plan za 2021..PDF

preskoči na navigaciju